Headlines

Caesarea | UPC Event to Support the Shluvot Community

🇺🇸 UPC (Universal Peace Council) an event at the Helping Hand Global Forum in Caesarea to support the Shluvot community – an organization that implements a project that offers healing circles for women struggling with cancer and for people suffering from loss.

🇷🇺 Мероприятие UPC (Всемирный совет мира) в штаб-квартире Глобального Форума «Руки Помощи Израилю» в Кесарии в поддержку сообщества Шлувот — организации, реализующей проект, предлагающий лечебные круги для женщин, борющихся с потерей своих близких. .

🇵🇱 Wydarzenie UPC (Universal Peace Council) w sztabie glownym Helping Hand Global Forum w Cezarei na rzecz wsparcia społeczności Shluvot – organizacji realizującej projekt oferujący kręgi uzdrawiania dla kobiet zmagających się z rakiem oraz dla osób borykających się ze stratą najbliższych.

Categories: Headlines, Humanitarian support, M.East, Projects

Tagged as:

Leave a Reply