Europe

Gdynia | Andre Gasiorowski interviewed for TBN Poland during the national Conference for Entrepreneurs

🇺🇸 Interview for TBN Poland during the national Conference for Entrepreneurs “Soft sides of business” organized at the headquarters of TBN Polska in Gdynia (Poland).

TBN Poland is part of one of the world’s largest television channel networks, “Trinity Broadcasting Network (TBN),” comprising 30 television stations broadcasting to 180 countries worldwide.

🇵🇱 Wywiad dla TBN Polska podczas dwudniowej ogólnopolskiej Konferencji dla Przedsiębiorców “Miękkie strony biznesu” zorganizowanej w Gdyni.

TBN Polska jest częścią jednej z największych na świecie sieci kanałów telewizyjnych “Trinity Broadcasting Network (TBN)” obejmującą 30 stacji telewizyjnych nadających do 180 krajów na świecie.

🇷🇺 Интервью для TBN Poland во время двухдневной общенациональной конференции для предпринимателей «Мягкие стороны бизнеса», организованной в штаб-квартире TBN Polska в Гдыне (Польша).

TBN Polska является частью одной из крупнейших в мире сетей телевизионных каналов “Trinity Broadcasting Network (TBN)”, включающей 30 телевизионных станций, вещающих в 180 странах мира.

Categories: Europe, Events, Press

Tagged as: , ,

Leave a Reply