Events

Vatican | Attending Christmas Eve Mass as a Guest of Pope Francis

🇺🇸 The Vatican | Attending the Christmas Eve Mass on December 24, 2022, in the Vatican as a Special Guest invited by H.H. Pope Francis.

In the splendor of the Basilica of St. Peter’s Square was a grand celebration attended by some 7,000 faithful, including government officials, heads of royal families, spiritual leaders, tourists, and pilgrims, with 170 media outlets and networks broadcasting worldwide via seven satellites.

Photo-album => https://global-forum.smugmug.com/…/Vatican-Christmas…/

____________________

🇵🇱 Watykan | Uczestniczenie we Mszy wigilijnej w Watykanie 24 grudnia 2022 roku jako Gość Specjalny z J.Ś. Papieża Franciszka.

W splendorze blasku Bazyliki na Placu św. Piotra odbyła się wielka uroczystość, w której uczestniczyło około 7 000 wiernych, w tym urzędnicy państwowi, głowy rodzin królewskich, przywódcy duchowi, turyści i pielgrzymi, a około 170 mediów i sieci transmitowało na całym świecie za pośrednictwem siedmiu satelitów.

Foto-album => https://global-forum.smugmug.com/…/Vatican-Christmas…/

____________________

🇷🇺 Ватикан | Мечта сбылась – иметь честь присутствовать на рождественской мессе 24 декабря 2022 года в качестве специального гостя, лично приглашенного Его Святейшеством Папой Франциском.

В свете базилики св. Петра, в грандиозном праздновании приняли участие около 7000 верующих, в том числе правительственные чиновники, главы королевских семей, духовные лидеры, туристы и паломники, а также около 170 СМИ и сетей, транслировавшихся по всему миру через семь спутников.

Фотоальбом => https://global-forum.smugmug.com/…/Vatican-Christmas…/

Leave a Reply