Europe

Jerusalem | Cooperation with TBN Poland

🇺🇸 Cooperation with TBN Poland.

————–

TBN Poland was registered in 2014 by Krzysztof and Ilona Rompa as a regional TV station, reaching over 1 million viewers today in Poland. TBN (Trinity Broadcasting Network) is a 50% shareholder in TBN Polska.

TBN is the world’s largest Christian television network and America’s most-watched faith-and-family channel, an international television network with channels broadcast on 70 satellites and over 18,000 television and cable affiliates to 800 million viewers in 180 countries.

_________________________________

🇵🇱 Współpraca z TBN Polska.

—————-

TBN Poland zarejestrowana w 2014 roku przez Krzysztofa i Ilonę Rompów jako regionalna stacja telewizyjna, docierająca dziś ponad 1 million widzów w Polsce. TBN (Trinity Broadcasting Network) jest 50% udziałowcem TBN Polska.

TBN jest największą na świecie chrześcijańską siecią telewizyjną i najczęściej oglądanym kanałem rodzinnym w Ameryce, międzynarodową siecią telewizyjną z kanałami nadawanymi na 70 satelitach i ponad 18 000 afiliowanych programów telewizyjnych i kablowych, które docierają do 800 milionów widzów w 180 krajach.

_________________________________

🇷🇺 Партнерство и сотрудничество с TBN Poland.

—————-

TBN Poland зарегистрирована в 2014 году Кшиштофом и Илоной Ромпа как региональная телекомпания, которая на сегодняшний день имеет 1 миллион зрителей в Польше. TBN (Trinity Broadcasting Network) владеет 50% акций TBN Polska.

TBN — крупнейшая в мире христианская телевизионная сеть и самый популярный в Америке канал о вере и семье, международная телевизионная сеть с каналами, транслируемыми на 70 спутниках, и более чем 18 000 телевизионных и кабельных филиалов для 800 миллионов зрителей в 180 странах.

Categories: Europe, Events, Press, TV

Tagged as:

Leave a Reply