Headlines

Jerusalem | 11th President of Israel, Isaac Herzog

July 2015. Privilege to host Isaac Herzog, the future 11th President of Israel at the Knesset conference organized by the Helping Hand Coalition Global Forum to mark the 25th anniversary of Aliyah 1.5 million Jews from the former USSR to Israel. 

Июль 2015 г. Привилегия принять Исаака Герцога, будущего 11-го президента Израиля, на конференции Кнессета, организованной Коалицией «Рука помощи – Глобальным форумом» по случаю 25-й годовщины алии 1,5 миллиона евреев из бывшего СССР в Израиль.

Lipiec 2015. Przywilej gościć Izaka Herzoga, przyszłego XI prezydenta Izraela na konferencji w Knesecie zorganizowanej przez Koalicję Pomocna Dłoń – Globalne Forum, z okazji 25. rocznicy Aliji 1,5 miliona Żydów z byłego ZSRR do Izraela (Operacja “MOST”).